Nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu

Nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu Nhóm máu theo hệ thống ABO bao gồm các kháng thể và kháng nguyên. Máu con người được chia làm nhiều nhóm – dựa theo một …

Nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu Đọc bài »