Từ năm 2022, cuộc sống mới bình thường trở lại

WHO dự báo: Từ năm 2022, cuộc sống mới bình thường trở lại Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự báo sẽ không có đủ vắc xin ngừa COVID-19 …

Từ năm 2022, cuộc sống mới bình thường trở lại Đọc bài »