Cần làm gì để phòng dịch khi quên mang khẩu trang

Cần làm gì để phòng dịch khi quên mang khẩu trang? Hiện nay, việc đeo khẩu trang được khuyến cáo là một trong các biện pháp để phòng ngừa lây …

Cần làm gì để phòng dịch khi quên mang khẩu trang Đọc bài »