Sự hiểu biết về kháng nguyên nhóm máu

Sự hiểu biết về kháng nguyên nhóm máu là vô cùng cần thiết cho công tác truyền máu. Truyền máu đã được áp dụng từ lâu trong cấp cứu và …

Sự hiểu biết về kháng nguyên nhóm máu Đọc bài »