Bác sĩ CKI Lý Thị Mỹ Dung

BS CKI Lý Thị Mỹ Dung là một trong những bác sĩ gan mật giỏi tại TP. Hồ Chí Minh, với trên 35 năm kinh nghiệm. Bác sĩ Lý Thị …

Bác sĩ CKI Lý Thị Mỹ Dung Đọc bài »