Thông tin cần biết trước khi làm xét nghiệm – siêu âm và x-quang

Để kết qủa xét nghiệm – siêu âm và X-Quang được chính xác góp phần bổ sung thông tin cho bác sỹ khi ra quyết định điều trị, bệnh nhân …

Thông tin cần biết trước khi làm xét nghiệm – siêu âm và x-quang Đọc bài »