Công cụ Tính mức lọc máu cầu thận – Tính GFR

Dưới đây là công cụ tính mức lọc máu cầu thận (GFR) dựa vào chỉ số Creatinine trong xét nghiệm máu. Việc tính GFR giúp đánh giá xem chức năng …

Công cụ Tính mức lọc máu cầu thận – Tính GFR Đọc bài »