Vì sao chúng ta có gỉ mắt (ghèn) sau khi ngủ dậy?

Tất cả chúng ta đều thức dậy vào buổi sáng với một chút gỉ mắt (ghèn mắt). Đây là chức năng tự nhiên có mục đích, nhưng đồng thời cũng …

Vì sao chúng ta có gỉ mắt (ghèn) sau khi ngủ dậy? Đọc bài »