Viêm gan B có đi xuất khẩu lao động được không ?

Người bệnh viêm gan B có thể đi du lịch nước ngoài bình thường. Tuy nhiên, trong trường hợp đi xuất khẩu lao động, người bệnh viêm gan B sẽ …

Viêm gan B có đi xuất khẩu lao động được không ? Đọc bài »