Lịch tiêm viêm gan B cho người lớn

Lịch tiêm phòng viêm gan B cho người lớn có thể chọn phác đồ 0-1-6 hoặc 0-1-2-12. Hoặc có thể chọn tiêm ngừa viêm gan B nhanh dành cho các …

Lịch tiêm viêm gan B cho người lớn Đọc bài »