Cập nhật hướng dẫn điều trị viêm gan B Bộ Y tế mới nhất

Bộ Y tế đang dự thảo hướng dẫn điều trị viêm gan virut B năm 2019 cho các nhân viên y tế. Hướng dẫn này sẽ có vài điểm mới …

Cập nhật hướng dẫn điều trị viêm gan B Bộ Y tế mới nhất Đọc bài »