Trẻ nhiễm COVID-19 có triệu chứng giống bệnh Kawasaki gây bệnh tim ở trẻ em

Triệu chứng của bệnh COVID-19 và bệnh Kawasaki về cơ bản khá giống nhau: đều bị sốt, mệt mỏi, đau cơ. Do đó, các chuyên gia đang nghi ngờ rằng …

Trẻ nhiễm COVID-19 có triệu chứng giống bệnh Kawasaki gây bệnh tim ở trẻ em Đọc bài »