Khuyến cáo cho người bệnh thận trong dịch COVID-19

Đối với người khỏe mạnh, việc nhiễm COVID-19 đã là một điều đáng lo ngại đối với sức khỏe. Đối với người mắc bệnh thận, đặc biệt ở bệnh nhân …

Khuyến cáo cho người bệnh thận trong dịch COVID-19 Đọc bài »