Cá nhân hoá điều trị bệnh lý gan mật tại Gan Tâm Đức

Trong những năm gần đây, phương pháp điều trị “cá nhân hóa điều trị” hay “Personalized Medicine” được xem như là một bước tiến trong y học. Mỗi cá nhân …

Cá nhân hoá điều trị bệnh lý gan mật tại Gan Tâm Đức Đọc bài »