Viêm gan virus có mấy loại ? Sự khác nhau giữa các loại viêm gan virus

Có nhiều loại viêm gan virus, bao gồm Virus viêm gan A (HAV), B (HBV), C (HCV), D (HDV), E (HEV), G(HGV). Trong đó Virus A, B, C là hay …

Viêm gan virus có mấy loại ? Sự khác nhau giữa các loại viêm gan virus Đọc bài »