Chỉ số bilirubin gián tiếp cao là dấu hiệu của bệnh gì?

Bilirubin gián tiếp là một loại bilirubin không liên hợp, còn được gọi là bilirubin không hòa tan. Nó được tạo ra khi gan phân hủy các tế bào hồng …

Chỉ số bilirubin gián tiếp cao là dấu hiệu của bệnh gì? Đọc bài »