Sẽ không cần phải đo huyết áp trước khi tiêm vắc xin COVID-19

Theo Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc tiêm vaccine Covid-19 do Bộ Y tế ban hành ngày 10/9/2021, việc đo huyết áp được thực hiện với một số trường …

Sẽ không cần phải đo huyết áp trước khi tiêm vắc xin COVID-19 Đọc bài »