Fibroscan là gì ? Siêu âm fibroscan ở đâu ?

FibroScan là một phương pháp siêu âm mới, hiện đại, có khả năng đánh giá mức độ xơ gan, gan nhiễm mỡ từ giai đoạn sớm, khi chưa có triệu …

Fibroscan là gì ? Siêu âm fibroscan ở đâu ? Đọc bài »