Chỉ số ALP bình thường là bao nhiêu ?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ số ALP – một chỉ số xét nghiệm quan trọng được sử dụng để đánh giá chức năng gan …

Chỉ số ALP bình thường là bao nhiêu ? Đọc bài »