Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng

Nghiên cứu điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 bằng huyết tương của người đã khỏi COVID-19 vừa được Bộ Y tế phê duyệt, bắt đầu tuyển chọn người hiến. Người …

Bộ Y tế kêu gọi người khỏi COVID-19 hiến huyết tương điều trị bệnh nhân nặng Đọc bài »