Nên đeo khẩu trang cả trong nhà vệ sinh công cộng trong đại dịch covid 19

Đối mặt với nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2, việc đeo khẩu trang đã được bắt buộc ở những không gian kín cũng như bên ngoài. Theo đó, nên đeo khẩu trang …

Nên đeo khẩu trang cả trong nhà vệ sinh công cộng trong đại dịch covid 19 Đọc bài »