Thông điệp Ngày thế giới phòng chống viêm gan 28/7/2022

Ngày thế giới phòng chống viêm gan được tổ chức thường niên vào ngày 28/7 hằng năm, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan siêu vi, …

Thông điệp Ngày thế giới phòng chống viêm gan 28/7/2022 Đọc bài »