Liên minh vacxin toàn cầu đánh giá cao công tác chống dịch tại Việt nam

Liên minh vacxin toàn cầu đánh giá cao công tác chống dịch tại Việt nam. Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI) đánh giá Việt Nam chống Covid-19 …

Liên minh vacxin toàn cầu đánh giá cao công tác chống dịch tại Việt nam Đọc bài »