Albumin trong nước tiểu là gì ?

Trong y học, albumin là một khái niệm được nhắc đến liên tục khi nói về nước tiểu và chức năng của cơ thể. Nhưng albumin trong nước tiểu là …

Albumin trong nước tiểu là gì ? Đọc bài »