Albumin máu là gì ? Xét nghiệm albumin máu để làm gì ?

Albumin máu không chỉ đơn thuần là một protein, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng chất lỏng, vận chuyển chất và là chỉ …

Albumin máu là gì ? Xét nghiệm albumin máu để làm gì ? Đọc bài »