Bác sĩ CKI Lý Thị Mỹ Dung

BS CKI Lý Thị Mỹ Dung là một trong những bác sĩ gan mật – tiêu hóa giỏi tại TP. Hồ Chí Minh, với trên 35 năm kinh nghiệm. Bác …

Bác sĩ CKI Lý Thị Mỹ Dung Đọc bài »