Nếu đang có bệnh nền dưới đây, bạn có nguy cơ cao mắc COVID-19

Nếu đang có bệnh nền dưới đây, bạn có nguy cơ cao mắc COVID-19 WHO cho biết, bệnh COVID-19 thường nặng hơn ở những người mắc các bệnh nền như: …

Nếu đang có bệnh nền dưới đây, bạn có nguy cơ cao mắc COVID-19 Đọc bài »