Viêm gan D cần làm xét nghiệm gì?

Để chẩn đoán viêm gan D, bạn sẽ cần làm các xét nghiệm sau: Xét nghiệm Anti-HDV total (Anti-HDV IgG, Anti-HDV IgM), HDV-RNA,… cùng một số xét nghiệm khác. Kết …

Viêm gan D cần làm xét nghiệm gì? Đọc bài »