Hiến gan có ảnh hưởng gì không ?

Hiến gan nói riêng hay hiến tạng nói chung đang tăng lên rõ ràng trong những năm gần đây. Vậy việc hiến gan có ảnh hưởng gì đối với người …

Hiến gan có ảnh hưởng gì không ? Đọc bài »