Tiêm phòng viêm gan B rồi có bị lây không ?

Tiêm phòng viêm gan B rồi có bị lây không thưa bác sĩ? Cách đây 1 tuần, tôi vừa tiêm phòng viêm gan B mũi thứ 3. Tuy nhiên, tôi …

Tiêm phòng viêm gan B rồi có bị lây không ? Đọc bài »