Tăng axit uric có phải bị bệnh gout ?

Bệnh Gout và tăng axit uric máu có mối liên quan như thế nào? Thực ra bệnh gout và tăng axit uric máu là hai vấn đề khác nhau nhưng …

Tăng axit uric có phải bị bệnh gout ? Đọc bài »