Tại sao lactulose trị được bệnh não gan ?

Tại sao lactulose trị được bệnh não gan thưa bác sĩ? Tôi được biết đây là một dung dịch đường nhân tạo, liệu người bệnh tăng đường huyết có dùng …

Tại sao lactulose trị được bệnh não gan ? Đọc bài »