Ghép gan thành công cho bé 5 tuổi từ người cho sống

Ghép gan là lựa chọn duy nhất để chữa trị cho bệnh nhi 5 tuổi này. Đây là ca ghép gan nhỏ tuổi nhất với bệnh lý phức tạp tại …

Ghép gan thành công cho bé 5 tuổi từ người cho sống Đọc bài »