Viêm gan b có nên ăn trứng không thưa bác sĩ ?

Viêm gan b có nên ăn trứng không thưa bác sĩ ? Tôi tìm hiểu trên internet thì có nơi nói là không được ăn trứng, có nơi thì nói ăn được