Xét nghiệm HDV Ab trong chẩn đoán viêm gan D

Xét nghiệm HDV Ab là một xét nghiệm được sử dụng trong chẩn đoán virus viêm gan D. Xét nghiệm HDV Ab giúp tìm tổng kháng thể đặc hiệu HDV …

Xét nghiệm HDV Ab trong chẩn đoán viêm gan D Đọc bài »