Bộ xét nghiệm viêm gan tự miễn

Để chẩn đoán viêm gan tự miễn, người bệnh có thể được chỉ định làm bộ xét nghiệm viêm gan tự miễn bao gồm: Công thức máu, Men gan, Billirubin, …

Bộ xét nghiệm viêm gan tự miễn Đọc bài »