Xơ gan Child A là gì?

Xơ gan Child A là xơ gan mức độ nhẹ nhất được đánh giá theo thang điểm xơ gan Child Pugh. Với người bệnh xơ gan Child A, tuy gan …

Xơ gan Child A là gì? Đọc bài »