Xơ gan Child Pugh B là gì ?

Xơ gan Child Pugh B là xơ gan được xếp vào loại B trong thang điểm xơ gan Child Pugh. Với người bệnh xơ gan Child Pugh B, gan đã …

Xơ gan Child Pugh B là gì ? Đọc bài »