Xét nghiệm INR là gì? Xét nghiệm INR trong bệnh gan

Xét nghiệm INR là một xét nghiệm máu được sử dụng để đo thời gian đông máu. Chỉ số INR có thể được sử dụng để chẩn đoán và điều …

Xét nghiệm INR là gì? Xét nghiệm INR trong bệnh gan Đọc bài »