Bệnh ung thư tại Việt Nam tăng 9 bậc sau 2 năm, vì sao?

05 loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2020 bao gồm: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất (14,5%), tiếp đến là ung thư phổi …

Bệnh ung thư tại Việt Nam tăng 9 bậc sau 2 năm, vì sao? Đọc bài »