Xơ gan còn bù là gì ? Xơ gan mất bù là gì ?

Xơ gan là một bệnh lý về gan khá phổ biến ở nước ta. Xơ gan trải qua các giai đoạn: Xơ gan còn bù và xơ gan mất bù. …

Xơ gan còn bù là gì ? Xơ gan mất bù là gì ? Đọc bài »