Ý nghĩa xét nghiệm ure máu

Xét nghiệm Ure máu là xét nghiệm máu để định lượng nồng độ Urea Nitrogen có trong máu. Chỉ số Ure máu không những dùng để đánh giá chức năng …

Ý nghĩa xét nghiệm ure máu Đọc bài »