Xét nghiệm AFP là gì ? Ý nghĩa xét nghiệm AFP

Xét nghiệm AFP là xét nghiệm có giá trị chẩn đoán ung thư gan, nếu nồng độ AFP > 300 UI/ml và siêu âm có khối giảm âm thì có …

Xét nghiệm AFP là gì ? Ý nghĩa xét nghiệm AFP Đọc bài »