Ý nghĩa xét nghiệm HBsAb. Khi nào cần xét nghiệm HBsAb định lượng?

Xét nghiệm HBsAb định lượng là một xét nghiệm máu dùng để kiểm tra xem một người đã có hoặc đã có đủ kháng thể chống lại virus viêm gan …

Ý nghĩa xét nghiệm HBsAb. Khi nào cần xét nghiệm HBsAb định lượng? Đọc bài »