GọiĐặt hẹn

Nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu

Nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu

Nhóm máu theo hệ thống ABO bao gồm các kháng thể và kháng nguyên. Máu con người được chia làm nhiều nhóm – dựa theo một số chất cacbohydrat và protein đặc thù trên hồng cầu. Có khoảng 46 nhóm khác nhau, nhưng những nhóm chính là O, A, B, AB và yếu tố Rhesus (Rh).

Quy luật di truyền của Nhóm máu A,B,O

Hệ thống nhóm máu A, B, O được di truyền theo quy luật Mendel và có 4 nhóm máu cơ bản là A, B, O và AB.
Quy định nhóm máu gồm 3 gen mang tính trạng trội là Alen, Alen lA, lB và một mang tính trạng lặn là Alen lo.
Người nhóm máu A có thể mang kiểu gen lAlA hoặc lAlo; Người nhóm máu B có thể mang kiểu gen lBlB hoặc lBlo; người có nhóm máu AB mang kiểu gen lAlB; người nhóm máu O mang kiểu gen lolo.

Cho đến nay việc xác định nhóm máu và quy luật di truyền của các nhóm máu xem hai người có cùng hay không cùng huyết thống chủ yếu dựa vào xét nghiệm AND. Muốn thực hiện được xét nghiệm này thì phải lấy mẫu máu, tóc của những người đó để xác định ADN.

Nguồn: Y Dược 365

Đánh giá

Bình luận

Scroll to Top